Mar 26, 2008

~~ Ааваа ээжээ хайрлаарай~~


Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Хар толгойноосоо илүү нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Халтар цааснаас илүү нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Ханилсанаасаа илүүтэй нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Харамын сэтгэлгүй нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Хол ойр гэлтгүй нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Хар ус ууж зовоолгүй нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Харалган заяанаасаа илүү нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Хувийн жаргал хөөхгүй нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Хамаг бүхнээ зориулаад нэг хайрлаарай
Хайртай хайртай л гэнэ ижий аавдаа
Хайрлaсан буяныг нь дааж нэг хайрлаарай
Хайpтай хайртай хамгаас илүү л гэнэ ижий аавдаа
Хайртай гэдэг үгнээсээ илүү нэг хайрлаарай.........

No comments: