May 9, 2008

~~~Муу санаа~~~



Адгын муу санаа хэтэрвээс
Ажил үйлс тань бүтэлгүй болмой
Амин холбоотон сэтгэл хөрж
Алсын амьдрал гэрэлгүй мэт оршихуй


Хүний мууг эхэлж хайваас
Хүсэл мөрөөдөл хязгаарагдмал болмой
Хүүрнэх олон нөхөддөө муу санaваас
Хүмүүн заяанд тань нүгэл хурмой

Хэтэрсэн муу санаа олдвоос

Хэтийн амьдралд тань лай хурмой
Хэнийг ч ялгалгүй мууд бодохуйд
Хэн ч тоохгүй ганцаардмал оршихуй

No comments: