Dec 12, 2007

***********

Гэрээн тойрч бие засдагаа
Гэмгүй монгол ёсоо гэх үү
Гэгээрч нэгийг бодохгүй бол
Гэртэй монгол индианууд гэж дэлхий харж байна...