Dec 12, 2007

***********

Айлгүй гэнэн занд чинь
Амин зүрх минь уяaтай
Асгарах хар гэзгэнд чинь
Алаг нүд минь уяaтай...

No comments: