Jan 7, 2008

**********

Саруул тэнгэрийн оддын ташилттай
Салхин исгэрээ зэгсэн дуутэй шөнөөр
Саран авхай нуурын толионд буусаар
Саатан,наадан шөнөжин бүжиглэлээ

No comments: