Jan 7, 2008

*****

Эхээн үгүйлэх ботгон буйлаа
Энгэр газрын чулуунд ойход
Эзэн дамжсан ингэн тэмээн нулимс
Элэг эмтэрмээр бөн бөн дусална

No comments: