Aug 4, 2008

~~~Xатан туул минь ээ ~~~


Уул толгодынхоо нөмөр нөөлөг доор
Ухаант түмнээ ундаалан сэрүүцүүлсэн
Урсгал ус нь салхиа зөөлөлсөн
Уяхан сэтгэл шиг нутгийн минь голоо
...Дх: Улсын нийслэлээ чимэглэн мяралзахдаа

.........Урсгал нь зөөлөн хатан туул минь ээ
Хаан уулийнхаа хаяанд мяралзсан
Хатан туул минь харамгүй сэтгэл шиг
Хайрлах сэтгэлд нутгийн минь рашаанд
Хамаг бүхэн ариусдаг учиртай
...Дх:Улсын нийслэлээ чимэглэн мяралзахдаа

........Урсгал нь зөөлөн хатан туул минь ээ
Аавын сэтгэл шиг дөлгөөхөн урсгалтай
Аагим халуунд сэтгэл сэрүүцүүлсэн
Аатай насандаа ч аархаж басамгүй
Амьд домог нутгын минь голоо
...Дх:Улсын нийслэлээ чимэглэн мяралзахдаа

........Урсгал нь зөөлөн хатан туул минь ээ
Урсах усаных нь намуухан хөвөөнд
Умбаж шумбасаар өссөн дөө би
Уужим сэтгэлтэй ээжийн харц шиг
Уяхан зөөлөн нутгийн минь голоо

...Дх: Улсын нийслэлээ чимэглэн мяралзахдаа
.........Урсгал нь зөөлөн хатан туул минь ээ

No comments: